ศาลแขวงปทุมวัน
The Pathumwan Municipal Court
News
ศาลแขวงปทุมวันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) ประกาศศาลแขวงปทุมวัน เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลแขวงปทุมวันพร้อมด้วยคณะ ประกาศศาลแขวงปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

 

         

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

 

    

            

           

   

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
News
image
image
image
image
image
image