ศาลแขวงปทุมวัน
The Pathumwan Municipal Court
News
ศาลแขวงปทุมวันจัดครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ศาลแขวงปทุมวัน "เผยแพร่ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการไกล่เกลี่ยออนไลน์” ผ่านระบบโปรแกรม Zoom นายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน ศาลแขวงปทุมวันร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาลแขวงปทุมวันให้การต้อนรับ นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงปทุมวัน

  


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

         

            

            

           

   

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
News
image
image
image
image
image
image